แผนงานโครงการ

 • โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า(หมู่ 6 บ้านป่ารวก)

  อบต.ดอนแก้ว ขอชี้แจงว่า โครงการขุดลอกคลองแม่ข่าที่ อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับทหาร กอรมน.ได้มาประชุมชาวบ้าน หลายเดือนผ่านมาแล้ว และมติที่ประชุมยินดีรื้อถอนที่ประชุมทุกคนรู้มานานและยอมรับ และแม็คโครก็ได้ลงงานจุดอื่นก่อน ที่จะถึงจุดนี้ ดังนั้นทุกคนต้องรื้อถอนตามที่

  ดูรายละเอียด
 • โครงการฝึกอบรมบุคลากร อบต.ดอนแก้ว ประจำปี 2558

  อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตสำนีก คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณ บุคลากร และ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  ดูรายละเอียด
 • ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน เครื่อข่ายฯ

  6 มิ.ย. 58 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

  ดูรายละเอียด