ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังทองประกาย หมู่ 2

284
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดตรวจรับงานจ้างโ
ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และวางท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังทองประกาย หมู่ 2
บ้านดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร