ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านรองจันทร์

302
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านรองจันทร์ พร้อมราวกันตก
หมู่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร