ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

332
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

 


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย

 


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร.053-121574 ต่อ 36 www.donkaewlocal.go.th

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร