สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

เลขที่ 200 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์

053-121585

โทรสาร

Fax : 053-121574

อีเมล

donkaewlocal@gmail.com