กลุ่ม / เครือข่ายในชุมชน


ข้อมูลกลุ่ม / เครือข่ายในชุมชน

  • สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว

    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลดอนแก้วได้จิตที่จะตระหนักในการรักแผ่นดินเกิดและมีการสืบสานวิถีล้านนาเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามการเวลา
    ดูรายละเอียด
1