ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน วันท้องถิ่นไทย

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

นายปวิณ ชำนิประสาท ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานและบันทึกภาพร่วมกับข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น อ.แม่ริม และได้รับเกียรติจากนายดำรง เมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับ คณะข้าราชการ อบต.ดอนแก้ว ประกอบด้วย นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว, นางวงค์เดือน ทินกร ณ อยุธยา ส.อบต.หมู่ 3, นางบัวลอย หลักดี สอบต.หมู่ 5, นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง ส.อบต.หมู่ 6, นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา ผู้อำนวยการกองคลัง ,นายเกรียงไกร จันณะคำ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางศิรัญญา สุนทร หัวหน้าสำนักปลัด, นายอภิชาติ อินทรสุวรรณ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่