“วันคนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

34
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันคนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำความดี มีจิตอาสา และเพียรพยายามทำความดี อย่างไม่หยุดยั้ง