อบต.ดอนแก้ว สุดยอดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัวประจำปี

61
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 และใบประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงดีเด่น จากพลตำรวจเอก

ประมวลภาพ